Besídka

 

Tak jsme se zase sešli v neděli 27.12 v Kopřivnici v klubovně seniorů, abychom zhodnotili práci spolku v tomto roce a podobně jako rodina spolu pobyli v dobré vůli. Přišli skoro všichni a každý přinesl nějakou laskominu z vánočního stolu. Zábava se rozproudila pomocí kláves paní Peterkové a také jsme si sáhli do studnice svých vědomostí v kvízu uspořádaném panem Peterkem. Vítězové si odnesli hodnotné ceny pro svá pracoviště, ale kvíz pokračoval zábavnou formou, kdy jsme hádali melodie z filmů a také známé filmové výroky. Toto zorganizovala asistentka a řidička Peterkových a všichni jsme se hodně pobavili a bylo nám spolu dobře. Vypadli jsme na chvíli ze shonu roku a práce, spěchu a nervozity všedního dne. Tady jsme se skutečně cítili jako v rodině a všichni jsme si slíbili, že společně budeme pokračovat v práci pro spolek a jeho rozvoj.

        V poslední větě bych rád poděkoval klubu seniorů, že jsme si mohli toto setkání uskutečnit v příjemném prostředí jejich klubovny a navíc nám to umožnili nezištně. Vřelý dík. Zároveň děkuji všem sponzorům, garantovi, lektorům a nakonec i všem členům spolku za jejich aktivitu a pomoc při naší činnosti a přeji všem, aby nadále vytrvali v započatém úsilí.

                                                                                                      Starosta spolu