Kurz manuální reflexní masáže

  

 

V rámci plánu interního vzdělávání v profesi, který má spolek vytýčen v programu, se uskutečnil kurz manuální reflexní masáže ve dvou víkendech v lednu 2017 v Kopřivnici. Zúčastnilo se jej pět masérů, kterým se věnovali tři zkušení kolegové maséři jako lektoři. Celý průběh kurzu byl přijímán účastníky kurzu velmi pozitivně a odehrával se v příjemné a přátelské atmosféře s plným nasazením všech přítomných. Během těchto dvou víkendů se vzhledem ke zkušenostem našich starších kolegů masérů probrala teorie, která šla díky znalostem všech velmi rychle. Po tomto úvodu jsme přešli k praktické výuce jednotlivých masážních sestav a jednotlivých hmatů. Naučili jsme se během kurzu všechny sestavy a podrobně jsme ukazovali každý jednotlivý hmat a každému zvlášť. Tyto nácviky probíhaly u každého podle jeho vlastních schopností pochopit a potřeby si je osvojit a byly pečlivě kontrolovány a opakovány do té doby dokud je maséři zvládli bez chyby. Tento styl práce a výuky je náročný nejen pro studenty ale také pro jejich lektory, kteří musí celý den být soustředěni a odpovídat na dotazy. Pro opravdový zájem ze strany frekventantů vše probíhalo hladce a bez komplikací v příjemné, ale také velmi pracovní atmosféře. Všem také byly rozeslány výukové materiály, z kterých si mohou dále opakovat.                                                                 Poděkování patří Petru Wiszczorovi, jenž jako již tradičně poskytl prostory své provozovny k výuce této techniky a v neposlední řadě starostovi spolku a jeho dvěma odborně zdatným kolegům při náročné výuce. Jen si musím na závěr trochu postěžovat na problémy, které vždy provázejí uskutečnění jakékoliv akce, což je ze strany členů spolku malý zájem.

 

Oleg Peterek