Podpora memoriálu.

Letošní rok jsme již podruhé zorganizovali masérský víkend s různými technikami masáží pro veřejnost, kdy se slabozrací a nevidomí maséři rozhodli darovat výtěžek z těchto víkendů na podporu memoriálu Petra Douška, který každoročně pořádá Asociace zdravotně postižených.Tento masérský víkend jsme uskutečnili ve dnech 21.  a 22. února 2015 od 9:00 – 17:00hod.za účasti pěti zkušených masérů.Místnost, kde se tato akce konala se nachází na MěÚ Kopřivnice v masérně pana Petra Wiszczora.Masáže prováděli nevidomí a slabozrací maséři, kteří založili v Kopřivnici Spolek zrakově postižených masérů a rádi dělají svou práci. Mají dobrý pocit, když na straně jedné pomohou lidem od bolesti a pak podpoří dobrou věc, jako je výše zmiňovaný memoriál Petra Douška, který se každoročně koná v měsíci květnu. Akce proběhla, ale konstatujeme, že jsme očekávali větší zájem o masáže ze strany veřejnosti. Po akci jsme ale zjistili chyby v propagaci a informování o konání masérského víkendu. Věříme, ze příští rok se to všechno povede lépe.

                                                                                 Jednatel Spolku