Sklípek v Blatnici

 

Podle plánu akcí jsme uskutečnili kulturní akci a to seminář o masérských technikách, činnosti a organizaci spolku do budoucna.

     V sobotu 15. 11. 2014 se všichni registrovaní členové sjeli do Nového Jičína, kde jsme utvořili konvoj čtyř vozidel a vyrazili jsme cestou do vinného sklípku pana Vrby v Blatnici pod svatým Antonínkem. Po příjezdu a srdečném přivítání majitelem krásného sklípku jsme zasedli a prodiskutovali další činnost a směry budoucího programu spolku a organizační záležitosti.

     Po skončení našeho rokování nám pan Vrba udělal zajímavou přednášku o výrobě a pěstování vína a ostatních produktech, které vyrábí a my jsme měli možnost ochutnat jednotlivé odrůdy hroznů a vína z nich vyrobená. Výklad nás těžce všechny zaujal a dotazy nebraly konce. Za podrobné popsání získávání vín a zkušeností s vinohradem panu Vrbovi moc děkujeme a jsme rádi, že jme, mohli získat tyto zasvěcené vědomosti námi zatím nepoznané.

     Potom ale ovládla naše chutě a mysl opojnost lahodných vín a k výborné náladě největším dílem přispěla Irenka Kratochvílová se svým kouzelným akordeonem a krásné písničky nás i některé vyprovokovaly k tanci. V družné a srdečné zábavě nás překvapil rychle večer a nám se nechtělo domů. No ale odpovědnost převládla a po dostatečném nákupu produktů na potom jsme se se slzičkou v oku rozloučili. Byl to krásný zážitek pro nás a i pro utužení kolektivu s kolegy maséry ze spolku. Nebudeme však smutnit, protože jsme byli pozváni příští rok a tentokrát dokonce na burčák. Doufáme, že se ve zdraví dočkáme, všichni se moc těšíme.

 

                                                                     Účastníci akce