Naši sponzoři:

Úctu a poděkování Vám

S hlubokou úctou a vděkem zveřejňujeme naše sponzory, mecenáše a dobrodince, kteří nám přispívají a pomáhají v naší činnosti. My si s jejich pomocí a podporou začínáme vydobývat své místo na slunci, které sice nevidíme, ale patří také nám, protože nás neodmítá ani nezařazuje do žádných skupin, jak je to v naší společnosti zvykem. Díky těmto lidem a organizacím a jejich velkorysosti se můžeme zdokonalovat v našem povolání, abychom svými zúročenými vědomostmi zase my mohli pomáhat těm, kteří naši pomoc a umění potřebují. Našim největším štěstím a cílem je totiž být užitečnými a pomáhat lidem, ne jenom pasívně čekat a využívat co nám společnost dá. Takový život pro nás pozbývá smysl a nenaplněný život jen proto, že nevidíme pro nás a ani nikoho nemá cenu.

Když tento článek čtete, zamyslete se také, prosíme nad jeho obsahem, zda také Vy nejste ochotni a schopni se nějakým způsobem podílet na uskutečnění našeho cíle. Ten je být plně hodnotnými pro naši společnost a pomáhat lidem od bolesti a beznaděje.