Náše dny pro TATRU

  

Náš spolek v rámci spolupráce uspořádal relaxační dny pro zaměstnance Tatry. Uskutečnily se ve dvou termínech v soboty 4. a18. února. Probíhaly na MěÚ v provozovně Petra Wiszczora v Kopřivnici a sestávaly z klasických masáží v délce asi 50 minut. Zúčastnilo se 48 zájemců z řad zaměstnanců firmy. Navázali jsme tím na pokračování naší započaté spolupráce s Tatrovkou. Masáže probíhaly od osmi hodin ráno až do šestnácti hodin odpoledne na třech masérských stolech současně. Každého z těchto dvou dnů se zúčastnilo šest členů spolku-masérů a každý  masér prováděl masáž tak jak má svou sestavu klasické masáže. Z okamžitých reakcí po masáži bylo cítit velkou spokojenost. Při dotazu v Tatrovce u p. Pegnera, který se také zúčastnil na ohlasy ozvala se velká spokojenost s provedenou masáží od našich masérů. Povedlo se nám na obě soboty sestavit vždy skupinu masérů tak aby byla vytvořena pohodová atmosféra příjemné prostředí. Všichni, kteří se této akce za spolek zúčastnili k ní přistupovali velmi zodpovědně a profesně. Obě soboty nám zajistil kvalitní oběd z domácí kuchyně náš sympatický kamarád Milan Kunc, kterému musíme za tuto pomoc upřímně poděkovat. Zvláště pak dobře a s díky hodnotíme naši členku Ladu Soukupovou za její přístup k této akci a její obětavost jak při masážích, ale také při poskytnutí pomoci při servisu kolem potřeb masérů a úklidu masérny a kuchyňky po akci. Poděkování patří také  masérům, kteří tvořili základ této akce a masírovali oba dva dny. Myslím si, že to byla akce, která velmi pomohla spolku k propagaci jeho dobrého jména a snad to nebyla akce poslední. Další úspěšné programy, které snad  budou následovat snad vzbudí i větší zájem se zapojit ze strany členů spolku.

                                                                                                        Oleg Peterek